Nordic Park Holtskogen

Det skal opparbeides 463 600m2 med tomt inkl. grøntområder. Det skal også etableres 1400m med vei, vann avløp og kabelgrøfter som utgjør 27 800m2.

Arbeidsområder: Industriområder

Anleggets adresse: Holtskogen 11, 1825 Tomter

Oppdragsgiver: Holteskogen Utvikling AS

Byggetid: Oppstart 2013 - forsetter i 2019

Kontraktsum: 126 181 250,- inkl. mva

Industriområder