Norderhaug

Oppføring av ny brygge med fortøyningsbommer.

Brygge forankret i fjell bunn med både trepeler og betong. Limtredragere blir montert mellom peler som primær bæring, og brygge blir oppført med impregnert trevirke.

Fortøyningsbommer med gangbane blir montert til 6 stk båtplasser.

 

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Norderhaug Vesterøy, Hvaler

Oppdragsgiver: Hvaler kommune

Byggetid: April-mai 2019

Kontraktsum: 370 000 kr eks mva

Kystmiljø