Lille Erte-Femsjøen

Arbeidet som skal utføres er sveising, belastning og senking av ca.1035m med Ø500mm vannledning i Lille Erte. Dette er en videreføring av en allerede anlagt råvannsledning som er lagt et stykke ut i vannet fra den ene siden.

Det skal også etableres en ny parsell med sjøledning på ca. 635m med Ø630mm i Femsjøen hvor av ca. 120m er på land. Det skal graves i landtak og settes 3 kummer, en kum skal settes ved Lille Erte og to kummer ved Femsjøen.

 

Arbeidet startet opp i april og skal være ferdig i utgangen av juni 2019.

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Lille Erte, Halden

Oppdragsgiver: Halden Kommune

Byggetid: 3 måneder

Kontraktsum: Ca. 7 millioner eks mva

Kystmiljø