Huggenes Tomt N3

Opparbeidelse av 6 daa tomt til næringsformål. Tomten ligger på Rygge Næringspark Østfold like ved E6 i Rygge.

 

Arbeidsområder: Industriområder

Anleggets adresse: Huggenes, Rygge

Oppdragsgiver: Loe Utvikling AS

Byggetid: Januar - april 2019

Kontraktsum: 1,3 mill eks mva

Industriområder