VVA – Porsnes

I forbindelse med nye VA-ledninger ved Porsnes skal følgende arbeider utføres:
– ca. 750 m VA-grøfter

ca. 600 m vannledning
ca. 720 m spillvannsledning, ca 20 m av disse er pumpeledning.
ca. 730 m overvannsledning, ca 30 m av disse skal trekkes i eksisterende rørledning.
– ca. 27 stk kumgrupper

Anleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Blekergata, Pilestredet, Porsnesbakken, Garvegata og Torgny Segerstedt gate. Det ligger i dag fellessystem i boligområdet, dette skal separeres og det skal legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Torgny Segerstedts gate, Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: nov. 18 - juni 19

Kontraktsum: 13 112 000

VA-anlegg