VA Glenne 4

Halden kommune skal legge om det eksisterende VA-anlegget som omfatter Blåklokkeveien, Rådyrfaret og Glenneveien

I samme anledning separeres spillvann og overvann.

Den totale lengden på hovedanlegget er ca. 1020 lengdemeter foruten at det i prosjektet inngår 39 stikkledninger.

Ø1000mm Overvann, Ø160mm vann, Ø160 Spillvann
001-A0 Plan

Arbeidsområder: VA-anläggningar

Anleggets adresse: Glenne, Halden

Oppdragsgiver: Halden Kommune

Byggetid: okt. 18 - sept. 2019

Kontraktsum: 11 539 628

VA-anläggningar