VA Fromholtveien

Omlegging av 250m hovedgrøft til ny trase i Fromholtveien. Dype grøfter 5,5m i utfordrende masser med høyspent i grøften. Det graves med dobble grøftekasser for å ivareta sikkerheten. I tillegg skal det graves 253m stikkledningsgrøfter på privat grunn, hvor avløpet skal snus ut i ny hovedgrøft.
Oversikt

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Fromholtveien 1, Sarpsborg

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: Aug. 18 - mai 2019

Kontraktsum: 4 100 000,-

VA-anlegg