Ringledning etappe2

1070m Ø630 PE SDR11 vannledning i jord og fjellmasser. Dette er etappe 11 av Halden kommunes ringledning. Anlegget går over jorder, krysser boligfelt og turområdet.
1 – R-K-1-100 – Etappe 11 – Plan – rev00

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Grønnerød, Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: okt. 18 - des.18

Kontraktsum: 5 340 000,-

VA-anlegg