Gang og sykkelvei Hovin – Holli

Prosjektering og bygging av 5400m gang og sykkelvei med SVV standard. 2 500 m VA-grøfter (vann, spillvann, overvann og trykkavløp).

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Lyserenveien 60, Spydeberg

Oppdragsgiver: Spydeberg kommune

Byggetid: okt. 2018 - juni 2019

Kontraktsum: 23 765 000

Infrastruktur