Arkiv: november 2018

KV Torsken

Markarbete för nybyggnad i innergård i centrala Strömstad

Skrevet i Prosjekter, Spesielle anleggsarbeider |

Gang og sykkelvei Hovin – Holli

Prosjektering og bygging av 5400m gang og sykkelvei med SVV standard. 2 500 m VA-grøfter (vann, spillvann, overvann og trykkavløp).

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

Tyska – Hollenderen

Halden kommune skal bygge 650 meter med ny vei og fortau på Tyska-Hollenderen. Her legges det også med overføringsledninger for … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VVA – Porsnes

I forbindelse med nye VA-ledninger ved Porsnes skal følgende arbeider utføres: – ca. 750 m VA-grøfter ca. 600 m vannledning … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Ringledning etappe2

1070m Ø630 PE SDR11 vannledning i jord og fjellmasser. Dette er etappe 11 av Halden kommunes ringledning. Anlegget går over … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VA Fromholtveien

Omlegging av 250m hovedgrøft til ny trase i Fromholtveien. Dype grøfter 5,5m i utfordrende masser med høyspent i grøften. Det … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VA Glenne 4

Halden kommune skal legge om det eksisterende VA-anlegget som omfatter Blåklokkeveien, Rådyrfaret og Glenneveien I samme anledning separeres spillvann og … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |