Nordby kirkegård

Utvidelse av eksisterende kirkegård for flere gravplasser. Arbeider med drenering av grunn samt overflate arbeider med beplanting og stein.

 

 

Arbeidsområder: Utomhusanlegg

Anleggets adresse: Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro

Oppdragsgiver: Ås kommune

Byggetid: Mai - august 2018

Kontraktsum: Ca. 3 millioner

Utomhusanlegg