Eidsveien 2

2000m med sanerings av VA i boligfelt. Oppbygging av nye veier og gangveier, kabelgrøfter, veibelysning og omkjøringsveier.

Arbeidsområder: VA-anläggningar

Anleggets adresse: Katralveien 35, Askim

Oppdragsgiver: Askim kommune

Byggetid: 18 mnd.

Kontraktsum: 33,8 mill eks mva.

VA-anläggningar