Løkenåsen del 2

Opparbeidelse av 3000 meter vei, vann og avløp. Etablering av høydebasseng

Arbeidsområder: InfrastrukturVA-anlegg

Anleggets adresse: Løkenåsen, Fetsund

Oppdragsgiver: Løkenåsen Eiendomsutvikling AS

Byggetid: 1,5 år

Infrastruktur