Miljøfyrtårn

Leif Grimsrud as er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift
og har vært dette siden 2013.

Noen viktige grunner til at Leif Grimsrud AS er miljøsertifisert:

Ta samfunnsansvar

Ved å sertifisere oss som Miljøfyrtårnbedrift, bidrar vi til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

Driv smart virksomhetsstyring

Gjennom sertifiseringsprosessen gjennomgås alle rutiner i vår virksomhet for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser

Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering og Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere egen miljøinnsats og samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndigheter ved offentlig innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon ved anbud. Det leveres årlig en klima- og miljørapport til Miljøfyrtårn. Vår rapport kan fås ved forespørsel til Miljøfyrtårnansvarlig i bedriften.