VVA Sandbakken

Rehabilitering av eksisterende VVA-anlegg ved Sandbakken. Lengde hovedledningsgrøft er ca.520 meter. Eksisterende avløpsledninger skal legges om fra fellessystem ti separatsystem. Stikkledninger legges ut av kommunal vei eller ca. en meter inn på privat eiendom.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Sandbakken, Sarpsborg

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: April - august 2018

Kontraktsum: 4.382.00,-

VA-anlegg