VA Glenne 3

Halden kommune skal legge om det eksisterende VA-anlegget som omfatter Låbyveien, samt to sidegater.
I samme anledning separeres spillvann og overvann.
Det skal i denne forbindelse legges nye vannledninger av PVC 160 mm og 160 mm PVC spillvannsledning. Videre skal det legges hovedledning overvann 800 og 600 mm, samt i dimensjonene 500, 300 og 250 mm. Det legges separate kummer for vann, overvann og spillvann.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Låbyveien, Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: april - august 2018

Kontraktsum: 6.800 000,-

VA-anlegg