Arkiv: april 2018

Smedstadkollen BFS1

Prosjektet gjennomføres som totalunderentreprise. Hele byggetomten skal det skytes ut og det opparbeides vei og VA, strøm, lekeplasser, utomhus, støttemurer … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Halden havn

Leif Grimsrud skal levere ca. 45 000m3 jernbane pukk, lesset opp på jernbane vogner ved Mølen på Halden Havn.  

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

VA Eidsveien

2000 meter med sanering av VA i boligfelt, oppbygging av nye veier og gangvei, veibelysning og føringsveier.  

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VA Glenne 3

Halden kommune skal legge om det eksisterende VA-anlegget som omfatter Låbyveien, samt to sidegater. I samme anledning separeres spillvann og … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

VVA Sandbakken

Rehabilitering av eksisterende VVA-anlegg ved Sandbakken. Lengde hovedledningsgrøft er ca.520 meter. Eksisterende avløpsledninger skal legges om fra fellessystem ti separatsystem. … Les videre

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |