Vaskevann Eidet tunnelen

Vaskevann fra Eidet tunnelen skal ledes i nytt overvannssystem til to oppsamlingstanker-/rensetanker. Renset vaskevann fra tankene ledes til en pumpestasjon som pumper renset vann til et rensefilter, hvor så vannet ledes videre gjennom drensrør til eksisterende overvannsystem. Tankene etableres nær E6 og bygge grop spuntes. Vegetasjonsrydding 500m2, jordmasser til fyllplass 1100m3, stålspunt 1285 m2, frostsikring 500 m2, avstiving spuntvegg 60 m, 1 stk pumpestasjon, 2 vaskevannstanker og 120 meter grøft med rør.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Borrestadveien, 1719 Greåker

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Østfold

Byggetid: 4 måneder

Kontraktsum: 5,3 millioner eks. mva.

Infrastruktur