VVA Holmseløkka

I forbindelse med nye VA-ledninger ved Holmseløkka skal følgende arbeider utføres:

– Ca. 570 m VA-grøfter
Ca. 480 m vannledning
Ca. 520 m spillvannsledning
Ca.520 m overvannsledning

– ca. 13 stk. kumgruppe
– ca. 2100 m2 veiasfalt
– ca. 200 m2 gang og sykkelvei/fortau
– ca. 150 m2 grusvei

Anleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Løkkeveien, Fjellstua, Øvregate, Nedregate og Bakkegata. Det ligger i dag fellessystem i boligområdet, dette skal separeres og legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning.

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Løkkeveien, Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: Desember 2017 - Juni 2018

Kontraktsum: ca 7 millioner

VA-anlegg