Sykkelrute 3

Parsell 1:
Bygging av 1000m gang og sykkelvei langs Opsundveien. Fra Tømmerveien til ny bru over Glomma. Dette inkluderer fremføring av føringsveier for el\tele og gatelys. Det skal i tillegg bygges et universelt utformet kantstopp for buss. Omlegging av 250m høyspenttrase.

Parsell 2:
Bygging av 400m gang og sykkelvei på Hafslundsøy.Bruveien – Nordbyveien. Nedlegging av Hafslund høyspent i bakken og oppsetting av rekkverk.

 

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Opsundveien 15, Sarpsborg

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: Okt. 2017 – mai 2018

Kontraktsum: 2.991.058,- eks mva

Infrastruktur