VA Glendeveien

Sanering av VA i boligfelt, overføringsledning 250VL, kabelgrøfter og fortau.

 

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Glendeveien, spydeberg

Oppdragsgiver: Spydeberg kommune

Byggetid: Høst 2017

Kontraktsum: 2,3 millioner

VA-anlegg