VA-Bomansvik 2

Anskaffelsen omfatter etablering av omtrent 1300 meter ledningsgrøft med varierende ledningsdimensjoner:

 • 1300 m DN180 PE100 SDR 11 VL og 400 m DN160 PE 100 SDR VL (Gml Bomans vei)
 • 700 m DN160 PE100 SDR7,4 PL og 600 m DN160 PE100 SDR11 PL
 • 1100 m DN160 PVC SN8 SP og 200 m DN200 PVCSN8 SP
 • 300 m DN315 PVCSN8 OV og 800 m DN400 PVC SN8 OV
 • 250 m DN250 PVC SN 8 OV (Gml. Bomansvik vei)
 • 1700 m kabelhylle med kabelanlegg

VA prosjektet innebærer også istandsetting av vei etter graving og igjenfylling:

 • 250 m G/S inkludert asfaltdekke
 • 200 m fylkesvei med asfaltdekke
 • 700 m kommunal vei med asfaltdekke
 • 400 m kommunal vei med grusdekke
 • 1000 m nytt veilysanlegg

Arbeidsområder: InfrastrukturVA-anlegg

Anleggets adresse: Bomansvik, Nesodden

Oppdragsgiver: Nesodden kommune

Kontraktsum: 22 millioner

Infrastruktur