Lund Vest

Prosjektet gjennomføres som totalunderentreprise.

Hele byggetomten skal det skytes ut og det opparbeides vei og VA, strøm, lekeplasser, utomhus, støttemurer og bygging av tomter for 34 boenheter med garasjer.

 

 

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Lund Vest, Spydeberg

Oppdragsgiver: Bakke AS

Byggetid: ca. 5 måneder

Kontraktsum: 14 millioner

Boligfelt