Inntaksledning mm. Fredrikstad Seafood

Inntaksledninger til oppdrettsanlegg Øra, Fredrikstad. Arbeidene inkluderer spunting og utgraving av byggegrop for plasstøpt inntakspumpestajon, samt spunting og graving av grøft mellom pumpestasjon og kaikant/elva leveranse og legging av inntaksledning.

 

 

Arbeidsområder:

Anleggets adresse: Øra Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad Seafoods AS

Kontraktsum: Ca. 6,5 millioner ekl.