Gangbro Flåtavika, Fredrikstad

Riving av eksisterende molo, bortkjøring av gammel betong og dandering av eksisterende steiner. Samt oppføring av ny brokonstruksjon i betong.

 

 

 

Arbeidsområder: KystmiljøUkategorisert

Kystmiljø