Gangbro Flåtavika, Fredrikstad

Riving av eksisterende molo, bortkjøring av gammel betong og dandering av eksisterende steiner. Samt oppføring av ny brokonstruksjon i betong.

 

 

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Flåtavikveien, Engelsviken

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 4 uker

Kontraktsum: Ca. 800 000 kroner eks mva.

Kystmiljø