Arkiv: september 2017

Skiptvet Lensemuseum

Utført rassikring i området.      

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

VA Glendeveien

Sanering av VA i boligfelt, overføringsledning 250VL, kabelgrøfter og fortau.    

Skrevet i Prosjekter, VA-anlegg |

Lund Vest

Prosjektet gjennomføres som totalunderentreprise. Hele byggetomten skal det skytes ut og det opparbeides vei og VA, strøm, lekeplasser, utomhus, støttemurer … Les videre

Skrevet i Boligfelt, Prosjekter |

Gangbro Flåtavika, Fredrikstad

Riving av eksisterende molo, bortkjøring av gammel betong og dandering av eksisterende steiner. Samt oppføring av ny brokonstruksjon i betong. … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Inntaksledning mm. Fredrikstad Seafood

Inntaksledninger til oppdrettsanlegg Øra, Fredrikstad. Arbeidene inkluderer spunting og utgraving av byggegrop for plasstøpt inntakspumpestajon, samt spunting og graving av … Les videre

Skrevet i Prosjekter |

VA-Bomansvik 2

Anskaffelsen omfatter etablering av omtrent 1300 meter ledningsgrøft med varierende ledningsdimensjoner: 1300 m DN180 PE100 SDR 11 VL og 400 … Les videre

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter, VA-anlegg |

Kaiarbeider Hvitsten

Ny plass – støpt forstøtningsmur i båthavn. Forblending av betongmur med impregnert plank og diverse tilliggende arbeider.

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |