VA ledninger Nitelva

Nittedal kommune skal rydde opp i utslippene fra sine totalt 3 renseanlegg langs Nitelva, da disse utgjør et miljøproblem for elven. Samtidig skal Skedsmo kommune øke dimensjonen på sin avløpsledning og bygge ny pumpestasjon for å ta unna avløpet fra Nittedal og fremtidig økt befolkning.

Det skal legges vann- og avløpsledninger med dimensjon Ø400mm til Ø710mm i grøft i Nitelva på en strekning på ca. 9km. Ledningene skal krysse over Nittebergstangen ved tradisjonell graving. Arbeidet starter opp 1. oktober 2017 med å legge Ø710mm avløpspumpeledning på en strekning på 3,25km. Denne etappen skal være ferdig til 1. april 2018. Frist for resterende strekning og arbeid er satt til 31. desember 2018.

 

Arbeidsområder: KystmiljøVA-anlegg

Anleggets adresse: Skedsmo og Nittedal kommune

Oppdragsgiver: Nittedal og Skedsmo kommune, Nedre Romerike Vannverk AS

Byggetid: 1,5 år

Kontraktsum: 76 millioner eks. mva

Kystmiljø