Ski stasjon NVBS

Uttrauing, og tilføying av pukk før svillelegging. Senkning og flytting av kabelkanal.

Arbeidsområder: InfrastrukturUkategorisert

Anleggets adresse: Langhusveien 77, Ski

Oppdragsgiver: BVBS NRC

Byggetid: 3 uker

Kontraktsum: 1,1 million

Infrastruktur