Leif Grimsrud avd. Kystmiljø signerer millionkontrakt

Vi skal utføre en stor sjøledningsjobb for Nittedal kommune som samarbeider med Skedsmo kommune og Nedre Romerike avløpsselskap/vannverk IKS.

 

Kontrakten er verdt 76 millioner kroner pluss moms. Denne avdelingen omsetter vanligvis for 40-50- millioner kroner i året, så dette er  en kjempejobb for oss. Daglig leder Magnar Kristiansen er veldig fornøyd etter kontraktsigneringen med Nittedal kommune sammen med avdelingsleder for Kystmiljø Odd Petter Grindahl og Anne Lena Stubberud.

Vi skal legge 9,5 kilometer med vann og avløpsledninger. Disse skal graves ned under elvebunnen i Nitelva. Det er en grunn elv med variasjoner i vannføringen. Det er en spesiell og annerledes jobb for oss.

Til denne jobben har vi kjøpt to ny amfibiegravemaskiner. Disse kan gå både på grunt og dypt vann. De koster omtrent det dobbelte av en vanlig gravemaskin.  Vi har sett et økende behov for disse type maskinene og med en økende ordrebok var tiden inne for å investere i disse.