Grevlingen skole

Vi utfører grunnarbeider og ferdigstiller sandvolley- og sandhåndballbanene.

Arbeidsområder: Utomhusanlegg

Anleggets adresse: Sonsveien 55

Oppdragsgiver: Vestby kommune

Byggetid: 20. mars til 15. mai 2017

Kontraktsum: 1.1 millioner

Utomhusanlegg