VA Togrenda

Arbeidet omfatter sanering av eksisterende VA ledninger i bestående boligfelt. Det graves/sprenges ca 700 meter VA grøfter, som inneholder 700 meter 180mm PE vannledning, 80 meter 150mm støpejern vannledning, 700 meter 160-200mm PVC spillvannsledninger, 550 meter 200-315 PVC overvannsledning og 270 meter 500-1000mm overvannsledning av betong. Det monters 40 stk vannkummer/spillvannskummer, stakekummer og trekkekummer. Det anlegges 16 stk stikkledninger. Det renoveres 125 meter med strømpeforing i 600mm betong. Vie i 700 meter reetableres med nytt asfaltdekke og det legges 700 meter med trekkerør for signalkabel.

 

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Toveien Ås kommune

Oppdragsgiver: Ås kommune

Byggetid: 7måneder

Kontraktsum: 14 millioner inkl. mva

VA-anlegg