E18 Trara kulvert

Etablere ny kulvert under E18 for vannføring. Den blir 4,5 meter bred, 2,5 meter høy og 69 meter lang. Etablere en kort ny kulvert, i tillegg til den lange for adkomstveg til et basseng hvor overvann fra E18 renses. Denne kulverten får samme profil som den lange, men lengden blir bare 12 meter.

 Entreprisen omfatter også plastring av bekkeløp, rensing av Trarabekken nedstrøms E18 og utgraving av masser ned til det naturlige elvetverrsnittet.

Til sammen skal det graves ut 6 400 kbm i dette oppdraget. 320 kbm skal sprenges, det skal støpes 715 kbm betong og monteress 1 350 tonn betongelementer.

 

06. juli 2017 – Gladnyhet til bilistene

I morgen kan du igjen bruke veien mellom Laugslettkrysset og Homstvedtkrysset på E 18.

Kaja Svenneby, Lars Frode Christiansen (Statens vegvesen) og Trond Aadahl (Leif Grimsrud AS) er fornøyde med at de nå kan åpne veien igjen. 6 uker før planlagt.

Etter å ha vært stengt i to og en halv måned er E18 mellom Laugslettkrysset og Homstvedtkrysset er veien åpnet igjen.

– Vi har klart å jobbe inn 6 uker på den opprinnelig avstengningstiden. Det vil si at vi har gjort arbeidet på to og en halv måned, i stedet for de fire månedene som var satt av, forklarer Trond Aadahl, anleggsleder i Leif Grimsrud AS.

Kaja Svenneby, assisterende byggeleder forklarer at målet deres hele tiden har vært å få trafikantene tilbake på E18.

– Vi ser frem til at trafikantene igjen kan benytte seg av en mer sikker vei. Her er det også bedre kapasitet enn på omkjøringsveien på gamle E18, sier Svenneby.

– Det blir også godt for beboerne langs gamle E18 å slippe veistøy og støv. Vi er godt fornøyde med Leif Grimsrud AS som har klart å gjøre jobben så fort til glede og nytte for trafikantene, tilføyer Christiansen.

Ingen endring i bom

Selv om budsjettet for justeringene var på 30 millioner, forklarer Christiansen at det ikke skal ha noe å si for trafikantene i form av bompenger.

– Bompengeavgiften blir ikke høynet, og det er ikke planlagt at bommene skal stå oppe lenger som følge av dette prosjektet, sier Christiansen.

– Har dere holdt dere til budsjettet?

– Det får vi se når regnskapet er gjort opp. Vi har hatt et budsjett på 30. millioner hvor alt var inkludert, men vi tror vi har klart å holde oss innen for det, bekrefter både Christiansen og Aadahl.

– Er det planlagt noen flere justeringen langs denne E18-traseen videre?

– Nei, det eneste er at vi skal legge et lag til med asfalt etter hvert. Det skjer muligens til høsten forklarer Svenneby.

Arbeidet som er utført består av å grave opp et rør ved Trarabekken som er byttet ut med en kulvert som er 72,5 meter høy og 4,25 meter bred og 79 m lang. Det er fortsatt litt arbeid som står igjen, men dette er utenfor veibanen.

 

 

 

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Mysen

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen region Øst

Byggetid: 6 måneder

Kontraktsum: 14,4 millioner

VA-anlegg