VL Eidsveien

Arbeidet omfatter legging av ca 560 meter med vannledninger av dimensjon 450mm PE og ca 100 meter av dimensjon 315mm PE og ca 500 meter av dimensjon 160mm PE. Det utføres pressing av varerør for vannledninger under riksvei og jernbane. Gang og sykkelvei rehabiliteres i grøftetrase med omlegging av høyspentkabler og overvannsrør for statens vegvesen parallelt med riksvei. Det bygges 10 vannkummer på traseen.

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Eidsbergveien, Askim

Oppdragsgiver: Askim kommune

Byggetid: 5 måneder

Kontraktsum: 9,8 millioner

VA-anlegg