VVA Brattås

Bygging av infrastruktur med vei, – vann og avløpsledninger til 50 eneboligtomter og ca. 80 rekkehusleiligheter samt tomt for barnehage. Veiene og ledningene bygges opp til kommunal standard med kommunal overtagelse. Hovedatkomst til feltet skjer via Måstadveien. Det legges forskyningsledning for vann i dimensjon 225 mm for fremtidig bebyggelse. Internt i feltet bygges det 2 pumpestasjoner for spillvann av kommunal standard. I Bråttåsveien saneres eksisterende ledninger i en lenge av 280 meter.

Dronefilm av Brattås

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Brattåsveien, Halden

Oppdragsgiver: Brattås Halden AS

Byggetid: 12 måneder

Kontraktsum: ca 25 millioner eks.mva. 31 millioner inkl. mva.

Boligfelt