VA Damhauggate og Nystredet

Tradisjonell VA jobb i Damhauggata og en mer utfordrende parsell i Nystredet.

Opparbeidelse av gater med granittkantsten, smågatesten, vannrenner mm. I tillegg skal det etableres nedgravde avfallsstasjoner og klargjøres for fiber til eiendommene.