Kaifront Stokken marina

Sikring av kaifront ved utløfting-, opptaksplass for truck. Montering av betongelementer som plass støpes opp i riktig høyde og forankres i horisontal betongplate i toppen.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Kystmiljø