Kaifront Stokken marina

Sikring av kaifront ved utløfting-, opptaksplass for truck. Montering av betongelementer som plass støpes opp i riktig høyde og forankres i horisontal betongplate i toppen.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Stokken, Hvaler kommune

Oppdragsgiver: Hvaler Marina AS

Byggetid: 2 mnd.

Kontraktsum: 0,7 millioner

Kystmiljø