Rehabilitering av privat brygge Søndre Sandøy

Sikring av eksisterende bryggefront av rullestein mot sjøen mot is- og bølgekrefter. Montert stående skjørt av impregnert plank som er bakstøpt. Dekke av treverk er montert over betong og tilpasset mot eksisterende rullesteinsbrygge. Gangbane av betong på toppen av bryggen er også rehabilitert.

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Søndre Sandøy, Hvaler

Oppdragsgiver: Per Chr Grytnes

Byggetid: 4 uker

Kystmiljø