Rehabilitering av kaifront på Nedgården

Bygging av ny kaifront ved hjelp av prefabrikkerte L-elementer.

L-elementer blir satt på avrettet sjøbunn og skjøtet opp til riktig høyde ved at det blir armert forskalet/ støpt en drager på toppen av disse elementene, denne binder disse sammen. Drager blir igjen armert sammen med en betongplate som ligger innover land og fungerer som oppstillingsplass for truck ved båtopptak o.l.

Det er planlagt ca. 46 løpemeter ny kaifront på dette prosjektet.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Nedgården, Søndre Sandøy, Hvaler

Oppdragsgiver: Br Adolfsen båtbyggeri AS

Byggetid: høst 2016

Kontraktsum: 1,8 millioner

Kystmiljø