Pelebrygge Isegran

Riving av eksisterende brygge og oppføring av ny. Utføres som pelebrygge med ramming av trepeler. Bæring og dekke i impregnert virke. Bryggens størrelse er ca 180m2

Bryggen skal tjene som fast plass for «Hvalerbåten» når denne båten flyttes til Isegran.

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Isegran, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Borg havn

Byggetid: 2 måneder

Kontraktsum: 0,8 millioner

Kystmiljø