Overføringsledning Holmestrand

Bygging av Ø225 mm overføringsledning for avløpsvann delvis ved styrt boring under dyrket mark (ca. 1,3 km) og delvis ved sjøledning (ca. 3,5 km). I tillegg skal det etableres en Ø400 mm overvannsledning ved styrt boring, ca. 90m. Prosjektet innholder også grunnarbeider for ny avløpspumpestasjon ved Skjervik.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Sandebukta, Sande

Oppdragsgiver: Sande kommune

Byggetid: 4 mnd.

Kontraktsum: 7,5 millioner

Kystmiljø