Næringsbygg Rabben

Grunnarbeid og utomhus for nytt produksjonslokaler for kjøttproduksjon. Total areal bygg ca. 1250 m2 og ca. 2200 m2 utomhus med fordeling på kjøreareal og grøntområder.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Torvutstikkeren, Råde

Oppdragsgiver: PEAB AS

Byggetid: 2 måneder

Kontraktsum: 730 000,-

Bygg