Grimsrud er i gang med utbyggingen til Svinesund Transportsenter

Grimsrud er i gang med tomteopparbeidelse med grunnarbeid for næringsbygg og truckdieselanlegget, samt bygging av adkomstveien og VA. Totalt ca 20 000 m2 med plasser bygd med belegningsstein for infiltrasjon. Transportsenteret har en budsjettramme på 160 millioner kroner.

Fredriksten Utvikling og Statens vegvesen i Østfold har inngått samarbeid om bygging av et slik transportsenter ved E6 nær Svinesund. Det blir 100 hvileplasser for tungtransport som Veivesenet skal drifte. Servicesenteret skal inneholde dekkverksted, redningstjeneste og storbilvask. Det blir også et eget bygg for spedisjonsfirmaer, samt et servicesenter med dusjer, mat og kiosk for lastebilsjåfører. Vi har i tillegg avtaler med fire oljeselskap til et nytt truckdieselanlegg.

Målet er at transportsenteret skal være operativt til påsken 2017.