Bygging av brygger

Etablering av nye brygger etter gitte byggetillatelser. Fundamentert med et hovedfundament i sjø og betongfundament i landtak. Impregnerte limtredragere som primærbæring og komposittdekke på den ene bryggen og impregnert dekke på den andre.

 

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Rørvik, Larkollen

Oppdragsgiver: Privat

Byggetid: 3 uker

Kontraktsum: 2 x 200 000,-ekskl. mva

Kystmiljø