Arkiv: september 2016

Jernbanetekniske arbeider – Roa, Holmlia, Sarpsborg og Kornsjø stasjoner

På Holmlia er det byttet ut en stor sporkrysning bestående av 4 stykk sporveksler og ca. 200m spor. Ved arbeidene … Les videre

Skrevet i Infrastruktur, Prosjekter |

Næringsbygg Rabben

Grunnarbeid og utomhus for nytt produksjonslokaler for kjøttproduksjon. Total areal bygg ca. 1250 m2 og ca. 2200 m2 utomhus med … Les videre

Skrevet i Bygg, Prosjekter |

Pelebrygge Isegran

Riving av eksisterende brygge og oppføring av ny. Utføres som pelebrygge med ramming av trepeler. Bæring og dekke i impregnert … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Rehabilitering av privat brygge Søndre Sandøy

Sikring av eksisterende bryggefront av rullestein mot sjøen mot is- og bølgekrefter. Montert stående skjørt av impregnert plank som er … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Rehabilitering av kaifront på Nedgården

Bygging av ny kaifront ved hjelp av prefabrikkerte L-elementer. L-elementer blir satt på avrettet sjøbunn og skjøtet opp til riktig … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Levering av pukk på Østfoldbanen

Leif Grimsrud har fått kontrakt med jernbaneverket på levering av pukk til renseverk kjøringen på Østfoldbanen. Rammeavtalen gjelder 2016 og … Les videre

Skrevet i Prosjekter, Spesielle anleggsarbeider |

Bygging av brygger

Etablering av nye brygger etter gitte byggetillatelser. Fundamentert med et hovedfundament i sjø og betongfundament i landtak. Impregnerte limtredragere som … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Overføringsledning Holmestrand

Bygging av Ø225 mm overføringsledning for avløpsvann delvis ved styrt boring under dyrket mark (ca. 1,3 km) og delvis ved … Les videre

Skrevet i Kystmiljø, Prosjekter |

Grimsrud er i gang med utbyggingen til Svinesund Transportsenter

Grimsrud er i gang med tomteopparbeidelse med grunnarbeid for næringsbygg og truckdieselanlegget, samt bygging av adkomstveien og VA. Totalt ca … Les videre

Skrevet i Aktuelt |