VA Mølleveien

Sanering av 400 meter eksisterende vann og avløpsledninger. Vannledning 160 mm, 200 mm spillvann og 400 mm overvann med kummer.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Mølleveien, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 4 måneder

Kontraktsum: 6,2 millioner

VA-anlegg