VA Nordbyveien Oppegårdveien Ski

Sanering av eksisterende VA ledninger i Norbyveien og Oppegårdveien. Total lengde 385 meter. Det legges 63PE – 300 stj og 315 PE vannledninger. Det legges 90mm PE pumpeledning spillvann og 200 PP selvfalls ledning spillvann og 315 PVC overvann samt montering av 11 stk vann, spillvann og overvannskummer. Boring av ledninger skjer under rundkjøring i en langde av 30 meter. Nordbyveien og Oppegårdveien gjenoppbygges med kjørebane og fortau.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Nordbyveien, 1400 Ski

Oppdragsgiver: Ski kommune

Byggetid: 3 mnd.

Kontraktsum: 4,2 millioner

VA-anlegg