VA Glenne 1

Første VA-jobb i Halden på lang tid. VA-sanerings jobb med Ø1200 rør. Trafikkutfordringer med kryssing og langs faring Rødsveien.

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

VA-anlegg