Svinesund Næring

Opparbeidelse av 56 mål næringstomt. Rensk av fjell og bortkjøring av 24.000 m3 løsmasser, sprengning av 102.000 m3 fast fjell og utlegg av 150.000 m3 sprengstein.

 

 

 

 

Arbeidsområder: Industriområder

Anleggets adresse: Sponvikaveien, Halden

Oppdragsgiver: Svinesund næring AS

Byggetid: 6 måneder

Kontraktsum: 11 millioner

Industriområder